หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » ท่อเหล็กร้อยสายไฟ : UNION

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ : UNION

UNION

            ท่อร้อยสายไฟ UNION ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.770-2533 และผลิตตามมาตรฐาน ANSI ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระบวนการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า UNION ผลิตจากเหล็กกล้าขึ้นรูปและเชื่อมผิวนอกและผิวใน ด้วยเครื่องจักรทันสมัยเทคโนโลยีล่าสุด Solid State H.F. Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งได้ง่าย ผ่านการชุบ ด้วยสังกะสี ทั้งภายในและภายนอก จึงป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถร้อยสายไฟได้ลื่นขึ้นและง่ายต่อ การใช้งานทั่วไป

 

EMT  : Electrical Metallic Tubing    ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบาง ปลายเรียบ

ประเภทที่ 1 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.3 และ  UL797

 

ขนาด(นิ้ว)

Size(Inch.)

    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
Dianeter

ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ(มม.)
Length Wlthout Coupling(mm.)  

  ความหนาท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight

 ภายนอก Outside Dia.   ภายใน Inside Dia.       นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ปอนด์/ฟุต
 lbs./ft.
กก./เมตร 
kgs. / m. 
นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ฟุต(ft.)  มม.(mm.)
1/2"  0.706  17.93  0.622 15.80  10  3050 0.042 1.07  0.285 0.424
3/4"  0.922  23.42  0.824  20.93  10  3050  0.049  1.25  0.435  0.647
1"  1.163  29.54  1.049  26.64  10  3050  0.057  1.45  0.640  0.952
1 1/4"  1.510 38.35  1.380  35.05  10  3050  0.065  1.65  0.950  1.414
1 1/2"  1.740  44.20  1.610 40.89  10  3050  0.065  1.65  1.100  1.637
2"  2.197  55.80  2.067  52.50  10  3050  0.065  1.65  1.400  2.083

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.

Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.

 

 

IMC  : Intermediate Metal Conduit    ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

ประเภทที่ 2 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.6 และ  UL1242

  

 
ขนาด
Size
(Inch.)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
(มม.)

ความหนาผนังท่อ
(มม.)
มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)
 ระบุ (มม.)
Nominal(mm.)
Lenght Without
Coupling(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
 Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)
1/2"  20.7 3030 1.79 25.4
 3/4"  26.1  3030  1.90  34.6
 1"  32.8  3025  2.16  49.9
 1¼"  41.6  3025  2.16  64.3
 1½"  47.8  3025  2.29  79.1
 2"  59.9  3025  2.41  105.2
 2½"  72.6  3010  3.56  186.2
3"  88.3  3010  3.56  229.0
 3½"  100.9  3005  3.56  263.0
 4"  113.4  3005  3.56  296.1

Tolerance : Outside Diameter : ±0.2 mm.(For ½”-1”) , ±0.3 mm.(For 1¼”-2”) , ±0.4mm. (For 2½”-4”)

 Wall Thickness : ±0.2 mm. (For ½”-2”) , ±0.2 mm.(For 2½”-4”)    Length : ±6.4 mm.

 

 

ท่อเหล็กชนิดหนา Rigid Steel Conduit : RSC 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

ประเภทที่ 3 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.1 และ UL6

 ท่อ union

 

  

ขนาด (นิ้ว)
Size
(Inch)

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter

ความหนาระบุ
(มม.)
ความยาวท้อไม่รวม
ข้อต่อ (ม.)
มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)

ภายใน (มม.)
Inside Dia. (mm.)

ภายนอก (มม.)
Outside Dia. (mm.)

Nominal Wall
Thickness (mm.)

Lenght Without
Coupling (m.)

Minimum Weight Of
10 Unit Lenght 
With Coupling (kgs.)

 1/2" 16.1  21.1  2.64  3.03  35.85
 3/4"  21.2  26.7  2.72  3.03  47.63
 1"  27.0  33.4  3.20  3.02  69.40
 1¼"  35.4  42.2  3.38  3.02  91.17
 1½"  41.2  48.3  3.51  3.02  112.95
 2"  52.9  60.3  3.71  3.02  150.60
 2½"  63.2  73.0  4.90  3.01  239.05
 3"  78.5  88.9  5.21  3.01  309.63
 3½"  90.7  101.6  5.46  3.00  376.94
 4"  102.9  114.3  5.72  3.00  441.04
 5"  128.9  141.3  6.22  3.00  595.85
 6"  154.8  168.3  6.76  3.00  791.67

 
Tolerance : Outside Diameter : ±0.38 mm. (For 1/2”-2”) , ±0.64 mm. (For 2½”-4”)   
Wall Thickness : -12.5%  
Lenght : ±6.4 mm.

 

 

 

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EF – Interlocked 

 

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภานนอก

Outside Diameter

ความหนา PVC

PVC Jetket

Thickness

 

รัศมีรอบวง

(มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ

Lenght Of Each Roll

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.) ฟุต (ft.) เมตร (m.)
 1/2" 15.70  16.30  20.80 21.30  1.00  1.35  70  200 60
 3/4"  20.70  21.30  26.00  26.70  1.10  1.55  100  100  30
 1"  26.20  26.90  32.70  33.40  1.70  1.95  180  10  30
 1¼"  35.10  35.70  41.50  42.20  1.25  1.70  200  50  15
 1½"  40.20  40.80  47.40  48.30  1.80  2.30  250  50  15
 2"  51.00  51.80  59.40  60.30  2.40  2.80  450  50  15
 2½"  62.50  64.00  72.10  73.00  2.00  2.50  550  25  7.5
 3"  77.60  78.80  87.70  88.90  2.50  3.20  800  25  7.5
 4"  101.10  102.50  113.20  114.30  2.80  3.03  1200  25  7.5

 

 

ท่อกันน้ำ UNION ของแท้ มีแต่สีเทาเท่านั้น !! ระวังของลอกเลียนแบบ

 

 

ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com