หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ARROW PIPE CONDUIT ท่อร้อยสายไฟ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และ ภายนอก จึงสามารถป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized

1. Protective Coating ผิวชั้นนอกสุดเคลือบด้วยสารป้องกันพิเศษ

2. Zinc Coating เหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการผุกร่อน

3. Mild Steel – ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ง่ายต่อการดัด

4. Zinc Coating ชุบด้วย Hot-Dip Galvanized ภายในผนังท่อ ปกป้องสนิมจากภายใน ทำให้ร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

Electrical Metallic Tubing : EMT

 

 

คุณสมบัติท่อ …

ท่อเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT conduit) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 50 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานร้อยสายไฟสำหรับการเดินลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งการติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน วสท.

 

ขนาด(นิ้ว)

Size(Inch.)

    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
Dianeter

ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ(มม.)
Length Wlthout Coupling(mm.)  

  ความหนาท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight

ภายใน Inside Dia.     ภายนอก Outside Dai.     นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ปอนด์/ฟุต
 lbs./ft.
กก./เมตร
kgs. / m. 
นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ฟุต(ft.)  มม.(mm.)
1/2"  0.622  15.80  0.706  17.93  10  3050 0.042 1.07  0.285 0.424
3/4"  0.824  20.93  0.922  23.42  10  3050  0.049  1.25  0.435  0.647
1"  1.049  26.64  1.163  29.54  10  3050  0.057  1.45  0.640  0.952
1 1/4"  1.380  35.05  1.510  38.35  10  3050  0.065  1.65  0.950  1.414
1 1/2"  1.610  40.89  1.740  44.20  10  3050  0.065  1.65  1.100  1.637
2"  2.067  52.50  2.197  55.80  10  3050  0.065  1.65  1.400  2.083

 

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.
Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.

 

ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง Intermediate Metallic Conduit : IMC

 

 

คุณสมบัติท่อ

 ท่อเหล็ก ชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC Conduit) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียว กับท่อโลหะชนิดบาง และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ในสถานที่อันตราย ตามกำหนดใน วสท.

  

ขนาด
Size
(Inch.)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
(มม.)

ความหนาผนังท่อ
(มม.)
มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)
 ระบุ (มม.)
Nominal(mm.)
Lenght Without
Coupling(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
 Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)
1/2"  20.7 3030 1.79 25.4
 3/4"  26.1  3030  1.90  34.6
 1"  32.8  3025  2.16  49.9
 1¼"  41.6  3025  2.16  64.3
 1½"  47.8  3025  2.29  79.1
 2"  59.9  3025  2.41  105.2
 2½"  72.6  3010  3.56  186.2
3"  88.3  3010  3.56  229.0
 3½"  100.9  3005  3.56  263.0
 4"  113.4  3005  3.56  296.1

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.2 mm. (For 1/2”-1”) , ±0.3 mm. (For 1¼”-2”) , ±0.4 mm. (For 2½”-4”)
Wall Thickness : ±0.2 mm.(For 1/2”-2”) , ±0.3 mm. (For 2½”-4”)
Lenght : ±6.4 mm.

 
 

ท่อเหล็กชนิดหนา Rigid Steel Conduit : RSC

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit : RSC Conduit) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตรจนถึง 150 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized สามารถใช้งานแทนท่อโลหะชนิดบาง และ ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 346

 

ขนาด (นิ้ว)
Size
(Inch)

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter

ความหนาระบุ
(มม.)
ความยาวท้อไม่รวม
ข้อต่อ (ม.)
มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)

ภายใน (มม.)
Inside Dia. (mm.)

ภายนอก (มม.)
Outside Dia. (mm.)

Nominal Wall
Thickness (mm.)

Lenght Without
Coupling (m.)

Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)

 1/2" 16.1  21.1  2.64  3.03  35.85
 3/4"  21.2  26.7  2.72  3.03  47.63
 1"  27.0  33.4  3.20  3.02  69.40
 1¼"  35.4  42.2  3.38  3.02  91.17
 1½"  41.2  48.3  3.51  3.02  112.95
 2"  52.9  60.3  3.71  3.02  150.60
 2½"  63.2  73.0  4.90  3.01  239.05
 3"  78.5  88.9  5.21  3.01  309.63
 3½"  90.7  101.6  5.46  3.00  376.94
 4"  102.9  114.3  5.72  3.00  441.04
 5"  128.9  141.3  6.22  3.00  595.85
 6"  154.8  168.3  6.76  3.00  791.67

 
Tolerance : Outside Diameter : ±0.38 mm. (For 1/2”-2”) , ±0.64 mm. (For 2½”-4”)  
Wall Thickness : -12.5% 
Lenght : ±6.4 mm.

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดสแควร์ล็อค EFF-Squarelocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • มีความยืดหยุ่นสูง ทนไฟและความร้อนได้ดี
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีดควัน ฝุ่น
 • เหมาะสำรับอาคารทั่วไป อาคารสูง โรงงาน เครื่องจักร และงานร้อยสายไฟทั่วไป
 • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เล้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2"  12.20  12.80  15.00  15.80 50
 3/4"  18.60  19.50  21.50  22.50 50
 1"  24.60  25.60  28.00  28.80 30
 1¼"  31.50  32.30  36.60  38.00 15
 1½"  37.80  38.50  41.60  43.00 15
 2"  49.80  50.60  55.20  56.20 15
 2½"  62.50  63.50  69.40  70.80 10
 3"  75.50  76.50  82.50  83.80 10
 4" 101.50  102.20  108.00  109.10 10

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดอินเตอร์ล็อค EFF – Interlocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาเป็นพิเศษ
 • ใช้ในงานที่ปกป้องและมีความทนทานมากเป็นพิเศษ
 • ทนไฟและความร้อนได้ดี
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น ในอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
 • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภานใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2" 15.80  16.50 18.20  18.90  50
 3/4"  20.70  21.60  23.20  23.90  50
 1"  26.00  27.00  29.20  30.00  30
 1¼"  35.00  35.80  38.30  39.00  15
 1½  40.20  41.00  43.30  44.20  15
 2"  51.00  51.80  54.20  56.00  15
 2½"  62.80  64.20  67.50  68.6  10
 3"  77.80  79.00  82.80  84.00  10
 4"  101.2  102.80  106.00  107.60  10

 

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com

 

 

ท่อเหล็กอ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EF – Interlocked

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี กันน้ำและความชื้นได้ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงมาก
 • หุ้มด้วย PVC คุณภาพมาตรฐานสายไฟ
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบน้ำ คราบน้ำมัน
 • เหมาะกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม และไซโล อาคารสูง อาคารทั่วไป คอมพิวเตอร์
 • ใช้ในที่เปิดโล่งหรือซ่อน การใช้งานต้องการป้องกันจากของเหลงไอหรือของแข็ง
 • ฝังดินโดยตรงและต่อปลายท่อเข้ากล่องหรือเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภานนอก

Outside Diameter

ความหนา PVC

PVC Jetket

Thickness

 

รัศมีรอบวง

(มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ

Lenght Of Each Roll

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.) ฟุต (ft.) เมตร (m.)
 1/2" 15.70  16.30  20.80 21.30  1.00  1.35  70  200 60
 3/4"  20.70  21.30  26.00  26.70  1.10  1.55  100  100  30
 1"  26.20  26.90  32.70  33.40  1.70  1.95  180  10  30
 1¼"  35.10  35.70  41.50  42.20  1.25  1.70  200  50  15
 1½"  40.20  40.80  47.40  48.30  1.80  2.30  250  50  15
 2"  51.00  51.80  59.40  60.30  2.40  2.80  450  50  15
 2½"  62.50  64.00  72.10  73.00  2.00  2.50  550  25  7.5
 3"  77.60  78.80  87.70  88.90  2.50  3.20  800  25  7.5
 4"  101.10  102.50  113.20  114.30  2.80  3.03  1200  25  7.5

 

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EFF – Non Halogen

 

 
 

คุณสมบัติท่อ …

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี 
 • หุ้มด้วย PE เป็น LSZH
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบน้ำ คราบน้ำมัน
 • มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ อัตราการเกิดควันต่ำ ไม่มีสาร Halogen
 • ใช้ในที่เปิดโล่งหรือซ่อน การใช้งานต้องการป้องกันจากของเหลวไอหรือของแข็ง
 • เหมาะสำหรับอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบิน โรงพยาบาล ฯลฯ

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศุนย์กลางภายใน

Outside Diameter

ความหนาท่อ (มม.)

Vinyl Sheath

Thickness

รัศมีรอบวง (มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

1/2"  15.70 16.30 20.20 20.70 0.05 65 30
3/4"  20.70  21.20  25.50  26.10  0.08 75 30
1"  26.00  26.60  31.60  32.20  0.08 100 30
1¼"  34.70  35.40  40.80  41.50  0.08 125 15
1½"  40.00  40.60  46.60  47.20  1.00 150 15
2"  51.30  51.90  58.10  58.70  1.00 175 15
2½"  62.90  63.30  72.10  73.00  1.00 200 10
3"  77.90  78.70  87.90  88.90  1.20 225 10

 

 

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com

 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ : UNION

UNION

            ท่อร้อยสายไฟ UNION ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.770-2533 และผลิตตามมาตรฐาน ANSI ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระบวนการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า UNION ผลิตจากเหล็กกล้าขึ้นรูปและเชื่อมผิวนอกและผิวใน ด้วยเครื่องจักรทันสมัยเทคโนโลยีล่าสุด Solid State H.F. Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งได้ง่าย ผ่านการชุบ ด้วยสังกะสี ทั้งภายในและภายนอก จึงป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถร้อยสายไฟได้ลื่นขึ้นและง่ายต่อ การใช้งานทั่วไป

 

EMT  : Electrical Metallic Tubing    ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบาง ปลายเรียบ

ประเภทที่ 1 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.3 และ  UL797

 

ขนาด(นิ้ว)

Size(Inch.)

    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
Dianeter

ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ(มม.)
Length Wlthout Coupling(mm.)  

  ความหนาท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight

 ภายนอก Outside Dia.   ภายใน Inside Dia.       นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ปอนด์/ฟุต
 lbs./ft.
กก./เมตร 
kgs. / m. 
นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ฟุต(ft.)  มม.(mm.)
1/2"  0.706  17.93  0.622 15.80  10  3050 0.042 1.07  0.285 0.424
3/4"  0.922  23.42  0.824  20.93  10  3050  0.049  1.25  0.435  0.647
1"  1.163  29.54  1.049  26.64  10  3050  0.057  1.45  0.640  0.952
1 1/4"  1.510 38.35  1.380  35.05  10  3050  0.065  1.65  0.950  1.414
1 1/2"  1.740  44.20  1.610 40.89  10  3050  0.065  1.65  1.100  1.637
2"  2.197  55.80  2.067  52.50  10  3050  0.065  1.65  1.400  2.083

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.

Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.

 

 

IMC  : Intermediate Metal Conduit    ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

ประเภทที่ 2 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.6 และ  UL1242

  

 
ขนาด
Size
(Inch.)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
(มม.)

ความหนาผนังท่อ
(มม.)
มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)
 ระบุ (มม.)
Nominal(mm.)
Lenght Without
Coupling(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
 Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)
1/2"  20.7 3030 1.79 25.4
 3/4"  26.1  3030  1.90  34.6
 1"  32.8  3025  2.16  49.9
 1¼"  41.6  3025  2.16  64.3
 1½"  47.8  3025  2.29  79.1
 2"  59.9  3025  2.41  105.2
 2½"  72.6  3010  3.56  186.2
3"  88.3  3010  3.56  229.0
 3½"  100.9  3005  3.56  263.0
 4"  113.4  3005  3.56  296.1

Tolerance : Outside Diameter : ±0.2 mm.(For ½”-1”) , ±0.3 mm.(For 1¼”-2”) , ±0.4mm. (For 2½”-4”)

 Wall Thickness : ±0.2 mm. (For ½”-2”) , ±0.2 mm.(For 2½”-4”)    Length : ±6.4 mm.

 

 

ท่อเหล็กชนิดหนา Rigid Steel Conduit : RSC 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

ประเภทที่ 3 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.1 และ UL6

 ท่อ union

 

  

ขนาด (นิ้ว)
Size
(Inch)

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter

ความหนาระบุ
(มม.)
ความยาวท้อไม่รวม
ข้อต่อ (ม.)
มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)

ภายใน (มม.)
Inside Dia. (mm.)

ภายนอก (มม.)
Outside Dia. (mm.)

Nominal Wall
Thickness (mm.)

Lenght Without
Coupling (m.)

Minimum Weight Of
10 Unit Lenght 
With Coupling (kgs.)

 1/2" 16.1  21.1  2.64  3.03  35.85
 3/4"  21.2  26.7  2.72  3.03  47.63
 1"  27.0  33.4  3.20  3.02  69.40
 1¼"  35.4  42.2  3.38  3.02  91.17
 1½"  41.2  48.3  3.51  3.02  112.95
 2"  52.9  60.3  3.71  3.02  150.60
 2½"  63.2  73.0  4.90  3.01  239.05
 3"  78.5  88.9  5.21  3.01  309.63
 3½"  90.7  101.6  5.46  3.00  376.94
 4"  102.9  114.3  5.72  3.00  441.04
 5"  128.9  141.3  6.22  3.00  595.85
 6"  154.8  168.3  6.76  3.00  791.67

 
Tolerance : Outside Diameter : ±0.38 mm. (For 1/2”-2”) , ±0.64 mm. (For 2½”-4”)   
Wall Thickness : -12.5%  
Lenght : ±6.4 mm.

 

 

 

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EF – Interlocked 

 

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภานนอก

Outside Diameter

ความหนา PVC

PVC Jetket

Thickness

 

รัศมีรอบวง

(มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ

Lenght Of Each Roll

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.) ฟุต (ft.) เมตร (m.)
 1/2" 15.70  16.30  20.80 21.30  1.00  1.35  70  200 60
 3/4"  20.70  21.30  26.00  26.70  1.10  1.55  100  100  30
 1"  26.20  26.90  32.70  33.40  1.70  1.95  180  10  30
 1¼"  35.10  35.70  41.50  42.20  1.25  1.70  200  50  15
 1½"  40.20  40.80  47.40  48.30  1.80  2.30  250  50  15
 2"  51.00  51.80  59.40  60.30  2.40  2.80  450  50  15
 2½"  62.50  64.00  72.10  73.00  2.00  2.50  550  25  7.5
 3"  77.60  78.80  87.70  88.90  2.50  3.20  800  25  7.5
 4"  101.10  102.50  113.20  114.30  2.80  3.03  1200  25  7.5

 

 

ท่อกันน้ำ UNION ของแท้ มีแต่สีเทาเท่านั้น !! ระวังของลอกเลียนแบบ

 

 

ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com

 

 

อุปกรณ์ Fitting สำหรับท่อร้อยสายไฟ

ท่อน้ำประปา ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น

ท่อประปา ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น (ท่อพีพีอาร์)

ท่อน้ำประปา ทำจากวัสดุโพลิเมอร์คุณภาพสูง ที่ใช้ทำท่อประปาในยุคปัจจุบันใช้แพร่หลายในงานระบบท่อต่างๆ ผลิตภายใต้มาตรฐานโลก ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นสนิม หรือโลหะปนเปื้อน ผิวเรียบ ไม่เป็นตามด ไม่เกิดตะกรันเกาะไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิร้อนและเย็น มีน้ำหนักเบา ทนแรงดันสูง มีความแข็งแรงสูง มีอายุการใช้งานในระบบยาวนานถึง 50 ปี

 

ผลิตจาก Polypropylene Random Copolymer (80) ซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพสูง มีคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานท่อน้ำ เป็นท่อพลาสติกที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และ ท่อส่งน้ำในระบบประปา ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ทั้งที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา อาคารทั่วไป ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ได้ผลิตตามมาตรฐานประเทศเยอรมนี DIN 8077, 8078

 

“มั่นใจ  ท่อประปา สะอาด ตลอดเวลา”

 

 

ท่อพีพีอาร์  ท่อ PP-R ท่อน้ำดื่ม/ท่อน้ำอุ่น : SDR 11 (PN10) 

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว ไม่มีแถบสี
 • เหมาะสำหรับงานประปาติดตั้ง ภายในอาคารทั่วไป
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 20 – 60 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 10 บาร์

 

 

Nominal Dimension : DN

O.D

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.1

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก/ก่อน

Weight / pce.

Kg /4 m.

ปริมาณ/ก่อน

water Content

Litre/ 4 m.

ก่อน/แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก/แพ็ค

weigth / Pack

Kg.

นิ้ว (Inch) มม. (mm.)
 1/2" 20 20  16.2 2.3 4.01  0.107  0.429  0.206  10.0  4.3
 3/4"  25  25  20.4  2.3 4.01  0.164  0.658  0.327  10.0  6.6
 1"  32  32   26.2  2.9 4.01  0.261  1.047  0.539  10.0  10.5
 1 1/4"  40   40  32.6  3.7 4.01  0.412  1.652  0.835  10.0  16.5
 1 1/2"  50 50   40.8  4.6 4.01  0.638  2.558  1.307  5.0  12.8
 2"  63  63   51.4  5.8 4.01  1.010  4.050  2.075  5.0  20.3
 2 1/2"  75  75   61.4  6.8 4.01  1.410  5.654  2.961  5.0  28.3
 3"  90  90   73.6  8.2 4.01   2.030  8.140  4.254  3.0  24.4
 4"  110   110  90.0  10.0 4.01   3.010  12.070  6.362  2.0  24.1

 

 

ท่อ PP-R ท่อน้ำดื่ม / ท่อน้ำร้อน : SDR 6 (PN20)

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว แถบสีน้ำเงิน
 • เหมาะสำหรับงานประปาติดตั้ง ภายในอาคารทั่วไป
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 5 – 75 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 20 บาร์

 

Nominal Dimension : DN

O.D.

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D.

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.01

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก / ก่อน

Weight / pce

Kg /4 m.

ปริมาณน้ำ / ก่อน

Water Content

Litre / 4 m.

ก่อน / แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก / แพ็ค

Weight / pAck

Kg.

นิ้ว (Inch) มม. (mm.)
1/2" 20  20  13.2  3.4  4.01 0.172  0.690  0.137  10.0 6.9
3/4" 25  25  16.6  4.2  4.01  0.266  1.067  0.216  10.0  10.7
1" 32  32  21.2  5.4   4.01   0.434  1.740  0.353  10.0  17.4
1 1/4" 40  40  26.6  6.7   4.01   0.671  2.691  0.556  10.0  13.5
1 1/2" 50  50  33.4  8.3  4.01  1.040  4.170  0.876  5.0  20.9
2" 63  63  42.0  10.5  4.01  1.650  6.617  1.385  5.0  33.1
2 1/2" 75  75  50.0  12.5  4.01  2.340  9.383  1.963  5.0  46.9
3" 90  90  60.0  15.0  4.01  3.360  13.474 2.827  3.0  40.4
4" 110  110  73.4  18.3  4.01  5.010  20.090  4.231  2.0  40.2

 

 

 

ท่อ PP-R ท่อน้ำร้อน / ท่อน้ำเย็น : SDR 6 (PN20) Fiber Composite

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว แถบสีแดง
 • เหมาะสำหรับงานประปาแรงดันสูง
 • ระบบส่งน้ำร้อน HWS : Hot Water System
 • ระบบส่งน้ำเย็น CWS : Cold Water System
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 5 – 95 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 20 บาร์

 

Nominal Dimension : DN

O.D.

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D.

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.1

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก / ก่อน

Weight / pce.

Kg / 4 m.

ปริมาณน้ำ / ก่อน

Water Content

Litre / 4 m.

ก่อน / แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก / แพ็ค

Weight / Pack

Kg

นิ้ว (lnch) มม. (mm.)
1/2"  20  20  13.2  3.4  4.01 0.172 0.690 0.137 10.0 6.9
3/4"  25  25  16.6  4.2  4.01  0.266  1.067  0.216  10.0  10.7
1"  32  32  21.2  5.4  4.01  0.434  1.740  0.353  10.0  17.4
1 1/4"  40  40  26.6  6.7  4.01  0.671  2.691  0.556  10.0  13.5
1 1/2"  50  50  33.4  8.3  4.01  1.040  4.170  0.876  5.0  20.9
2"  63  63  42.0  10.5  4.01  1.650  6.617  1.385  5.0  33.1
2 1/2"  75  75  50.0  12.5  4.01  2.340  9.383  1.963 5.0  46.9
3"  90  90  60.0  15.0  4.01  3.360  13.474  2.827  3.0  40.4
4"  110  110  73.4  18.3  4.01  5.010  20.090  4.231  2.0  40.2

 

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อประปา (ฟิตติ้ง)

 

 

คุณสมบัติข้อต่อ …

ข้อต่อกับท่อยึดหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน

 • ลดปัญหา แตก รั่วซึม !!!
 • ลดปัญหา ลืมทากาว หรือ ทากาวน้อย

ข้อต่อมีเกลียวทุกชิ้นเป็นทองเหลือง

 • ปราศจาก สารก่อมะเร็ง
 • ไม่เป็นสนิม ตะกรัน
 • ปราศจากโลหะปนเปื้อน

สะดวกในการติดตั้ง ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

 • การประกอบติดตั้งทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถต่อเข้ากับระบบท่อ อุปกรณ์อื่นๆและอุปกรณ์วาล์วต่างๆ ได้ทุกชนิด
 • การซ่อมบำรุงทำได้ง่าย
 • จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาดได้ง่าย สะดวก
 

สินค้าประกอบด้วย …

 • ข้อต่อแบบมีเกลียว  เกลียวผลิตด้วยทองเหลือง  เช่น สามทางเกลียวใน สามทางเกลียวนอก ยูเนี่ยนเกลียวใน ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้องอเกลียวนอก ข้องอเกลียวใน ฯลฯ
 • ข้อต่อแบบมีไม่มีเกลียว เช่น สามทาง สามทางลด ข้อต่อลด ฝาอุดปลายท่อ ข้องอ 45° , 90° ข้อต่อตรง ตัวแปลงหน้าจาน ฯลฯ

 

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com

ท่อระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตตามมาตฐาน SMACNA

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.airduct.co.th/

Spiral Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • เป็นท่อวงกลม (Spiral Round Duct) และท่อวงรี (Spiral Flat Oval Duct)
 • เหล็กเคลือบสังกะสี ความหนา 0.45 – 1.2 mm. อุณหภูมิ -40° C ถึง +250° C
 • สแตนเลส ความหนา 0.4 – 0.8 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Long Seam Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมมีตะเข็บแนวเดียวยาวตลอดเป็นเส้นตรง พับเป็นแบบ Double Seam รีดด้วยเครื่องจักร
 • เหล็กเคลือบสังกะสี ความหนา 0.45 – 1.2 mm. อุณหภูมิ -40° C ถึง +250° C
 • สแตนเลส ความหนา 0.4 – 0.8 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Wind-Flex Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมอเนกประสงค์ ชนิดยืดหยุ่นได้สูง
 • สามารถดัดโค้งงอได้ตามทิศทาง ที่ต้องการ
 • เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นท่อลม Flex ที่มีแรงเสียดทานน้อย
 • ใช้ในงานปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นต่างๆ
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Flexible Metal Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมสามารถโค้งงอได้ มีความแข็งแรงสูง
 • รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
 • ผลิตจากวัสดุสังกะสี (Galvanize) สแตนเลส (Stainless) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

ท่อเหลี่ยม (Rectangular Duct)

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อส่งลมสี่เหลี่ยม ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize) ความหนา 0.45 – 1.20 mm.
 • สแตนเลส (Stainless) ความหนา 0.4 – 0.8 mm.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมในการออกแบบและผลิต
 • เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศ (Air Duct) งานส่งลมระบายอากาศ
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและสามารถทำสีได้

 

 

 

 

 PID Duct

      แผ่น PID แผ่นPU/PIR FOAM เป็นฉนวนกันความร้อนและขนาบด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ขึ้นรูปลาย เพื่อเสริมความแข็งแรง จึงมีคุณสมบัติเป็นแผ่นมวลเบาและคงทน เป็นวัสดุที่ป้องกันการลุกลามไฟได้ดี มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ และการดูดซึมน้ำต่ำ ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา ใช้แรงงานน้อย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สวยงามแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ดีกับเครื่องปรับอากาศและงานส่งลม จึงเป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุภัณฑ์สำหรับงานด้านท่อส่งลม

 • แผ่น PU/PIR เป็นแผ่นโฟม PU ที่มีความหนาแน่น 50 – 55 Kg/m3 มีขนาดแผ่น 3950 x 1200 x 20 mm. หนา 20 mm. โดยขนาบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ 60-80 ไมครอน อัดขึ้นลายเสริมความแข็งแรงทั้งสองด้านและเคลือบผิวด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน สามารถป้องกันการรั่วซึมของลมอย่างดี
 • แผ่น PU/PIR มีคุณสมบัติการป้องกันการลามไฟได้ดี มี Fire Rating ตามมาตรฐาน BS 476 Part 6&7 Class 0 จึงเหมาะใช้งานกับอาคารต่างๆ
 • มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ สามารถรักษาแรงดันจากต้นถึงปลายท่ออย่างสม่ำเสมอ และมีการเก็บเสียงที่ดี
 • แผ่นมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกดดันได้ 0.25 Mpa และทนแรงบิดงอได้ 2 Mpa
 • แผ่นมีน้ำหนักเบา จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บ แผ่นยังสามารถตัดแต่งรูปทรง ข้องอข้อแยกและความยาวตามต้องการ ติดตั้งง่าย สามารถประหยัดเวลาและแรงงานจำนวนมาก
 • มีลักษณะภายนอกสวยงามและคงทน คุ้มค่าแก่การลงทุน จึงเหมาะใช้งานกับระบบงานปรับอากาศและกระจายลมทั่วไป งานที่เน้นความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม งานที่ต้องการความสะอาด เช่น อาหารและยา โรงงานแปรรูปอาหาร โรงพยาบาล วงจรอิเล็คโทรนิคไฮเทค อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนท่อส่งลมทั่วไป

 

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย info@airduct.co.th

 

 

ท่อก่อสร้าง (Corrugated Duct /Posttensioned Duct)

Posttensioned Duct

       Corrugated Duct (Posttensioned) เป็นท่อที่ใช้กับงานก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง  ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งมีความแข็งแรง  เพราะที่ตะเข็บเป็นเกลียวยาวตลอด  ตะเข็บนั้นเป็นแบบ Double Seam (ตามรูป) ช่วยให้คอนกรีตเกาะยึดแน่นระหว่างเกลียวนั้นจะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ตลอดซึ่งสามารถช่วยทำให้แข็งแรง  ท่อ Corrugated แบ่งเป็น  2 แบบ  คือ ทรงแบน (Corrugated Flat Oval Duct) และท่อทรงกลม (Corrugated Round Duct)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://corrugatedduct.com/

 

คุณสมบัติท่อ …

 • ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized)
 • ทรงกลม มีขนาด Ø30 mm. – Ø300 mm.
 • วงรีความกว้าง 40 mm. – 100 mm. สูง 15 mm. – 30 mm.
 • ยึดเกาะติดกับคอนกรีตได้แน่น และถ่ายแรงเข้ากับพื้นคอนกรีตได้ดีมีประสิทธิภาพ
 • เหมาะสำหรับงานก่อ สร้างอาคาร บ้านเรือน งานสร้างถนน งานสร้างสะพาน ฯลฯ

 

ประโยชน์และคุณสมบัติการใช้งานของท่อ Corrugated Duct

 • ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned) เพิ่มช่วงระยะห่างระหว่างเสา ซึ่งจะทำให้ลดจำนวนเสาลงเป็นพื้นแผ่นเดียวกันได้ตลอดไม่มีคาน  จึงทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถตกแต่งพื้นที่ในอาคารได้มากขึ้น
 • ช่วยลดความสูงแต่ละชั้นเพราะความหนาของพื้นน้อยกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  ช่วยให้โครงสร้างมีน้ำหนักน้อย
 • การก่อสร้างระบบนี้ยังประหยัดเวลาในการก่อสร้างทำให้อาคารมีต้นทุนการก่อสร้างต่ำกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ
 • การรับแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้อาคารมีความมั่นคง และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้บ้าง เพราะสามารถช่วยกระจายแรงสั่นสะเทือนให้แผ่กระจายไปทั่วแผ่นพื้นอาคาร
 • เพิ่มความต้านทานต่อรอยแตกร้าวและลดปัญหาการซึมน้ำ เพราะแผ่นพื้นมีแรงอัดอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถต้านทานต่อรอยแตกร้าวได้

 

Corrugated Round Duct (ท่อทรงกลม)

   ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned)  ซึ่งจะทำให้วางเสาได้ห่างจากกันมากขึ้น  เหมาะกับงานทางด่วน  งานรถไฟฟ้า  งานสะพานลอย  คานสะพาน  งานไซโล  และงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ    

 

ขนาดท่อ                  :    Diameters 30 mm.-400 mm.

วัสดุ                           :    เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

ความหนาของวัสดุ  :    0.23 mm. – 0.40 mm.

ความยาวของวัสดุ   :     ความยาว 6 เมตร หรือ สั่งผลิตได้ตามต้องการ

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Size (mm) Thickness (mm)   
30 0.23      
35 0.23      
40 0.23 0.27    
45 0.23 0.27    
50 0.23 0.27 0.29  
55 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
65 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
75 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
85 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
95 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
105   0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
115   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
125   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
135   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
145   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40
         

 

Corrugated Flat Oval Duct (ท่อทรงรี)

ท่อนี้เป็นท่อวงรี  สามารถโค้งงอได้ จึงทำให้สามารถจัดวางท่อนี้เป็นแบบตามต้องการได้ 

 

 

 

  

  

ขนาดท่อ                  :    Height : 20 mm.-30 mm.  /  Width : 40 mm.-100 mm.                                                                         

วัสดุ                           :   เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

ความหนาของท่อ     :    0.23 mm. – 0.29 mm.

ความยาวของท่อ      :   ความยาว 6 เมตร หรือ 20 เมตร หรือสั่งผลิตตามต้องการ

 

Size (mm) Thickness(mm)  
40x20 0.23    
47x20 0.23 0.27  
54x20 0.23 0.27  
60x20 0.23 0.27 0.29
70x20 0.23 0.27 0.29
75x20 0.23 0.27 0.29
80x20 0.23 0.27 0.29
85x20   0.27 0.29
90x20   0.27 0.29
100x20     0.29

 

งานก่อสร้างฐานราก (Box out)

 

  

 

   

 

   งานฐานราก สำหรับรองรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  หรืองานตอหม้อสะพาน  หรืองานก่อสร้างต่างๆ มีความแข็งแรงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี สั่งผลิตตามความยาว หรือตามแบบที่ต้องการ              

  

Size(mm) Thickness (mm)   
50 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

      ขนาดท่อ                  :  Diameters 50 mm.-400 mm.

      วัสดุ                          :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

      ความหนาของวัสดุ    :  0.23 mm – 0.40 mm

      ความยาวของวัสดุ     :  ความยาว 6 เมตร  หรือสั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ

 

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายในอาคาร (Precast  Concrete)

 

                ท่อ Corrugated Duct เป็นท่อซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการผลิตผนังสำเร็จรูป (Precast) มีทั้งแบบท่อตรง และสามารถดัดงอได้ตามองศาที่ต้องการเทคโนโลยี Precast เป็นเทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการก่อสร้างของต่างประเทศและในประเทศไทย  และยังสามารถดัดงอขึ้นรูป  ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ  เป็นระบบการก่อสร้างที่ไม่มีเสาและคาน แต่ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนัก  รวมถึงใช้กำลังอัดคอนกรีตสูงกว่ากำลังอัดทั่วไป  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

 

  

   

   

   

      

Size Thickness 
30 0.23  
35 0.23  
40 0.23 0.27
45 0.23 0.27
50 0.23 0.27
55 0.23 0.27
60 0.23 0.27
65 0.23 0.27
70 0.23 0.27
75 0.23 0.27
80 0.23 0.27

        ขนาดท่อ                    :  Diameters 30 mm.-80 mm.

        วัสดุ                            :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

        ความหนาของวัสดุ      :  0.23 mm. – 0.27 mm.

        ลักษณะของท่อ          : แบบท่อตรง และสามารถดัดงอตามองศาที่ต้องการ

         ความยาวของท่อ        :  ผลิตตามแบบที่ต้องการ

 

ประโยชน์และคุณสมบัติการใช้งาน

 •  ท่อนี้เหมาะกับงานผนังของบ้านเรือน  คอนโด  อาคารต่างๆ  และกำแพง 
 • ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และต้นทุนที่ประหยัดกว่าแต่ได้ความแข็งแรงมากขึ้น   
 •  มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าการก่ออิฐฉาบปูน
 • มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวกว่า
 •  ต้านทานไฟมากกว่าการก่ออิฐและไม้
 •  มีความต้านทานการซึมน้ำสูง
 •  เป็นฉนวนกันความร้อน  ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องปรับอากาศ        

 

ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย info@airduct.co.th

 

 

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้ว สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

 

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Reinforce Thermosetting Resin Conduit  (RTRC) อีกหนึ่งผลิภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เจ้าของสโลแกน เป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ArrowRTRC                                                                                                                                                                     

Arrow RTRC ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วย เส้นใยแก้วเสริมแรงที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม แต่เหนียวนำมาเสริมแรงให้พลาสติกเรซิน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบ Thermosetting ส่งเสริมให้ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วมีคุณสมบัติของความแข็งแรงค่อนข้างสูง เหมาะที่จะใช้เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                                                         

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย sales@arrowpipe.com

 

 

อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างในระบบ Post-tension

 ARROW PARTS

 

                  เป็นชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหล่อเหนียว FCD 500 ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล  JIS Standard  โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเหล็กหล่อนั้น  แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ

1.ชิ้นงานเหล็กหล่อทางการเกษตร

2.เหล็กหล่อชิ้นงานโพสเทนชั่น

3.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางรถไฟ

4.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางอุตสาหกกรม

5.เหล็กหล่อชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงสูง

6.เหล็กหล่อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

7.เหล็กหล่อชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์

               โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนตร์  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตร  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เป็นต้น  โดยมีการทำการตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมา

 

 

 


 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย info@airduct.co.th

 

 

 

ตัวแทนจำหน่าย

 

ชื่อบริษัท

จังหวัด เบอร์โทร E-mail Website
บริษัท สิริกุลการไฟฟ้าและบุตร จำกัด เขต ธนบุรี กทม. 02-877-7070

SECGROUP@SECSIRIKUL.COM

https://secsirikul.com/

 บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด เขตบางนา กทม. 02-398-0159 sales-wr@trp.co.th

http://www.trp.co.th/

 บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด   เขตบางเขน กทม.  02-973-1212   

http://www.toprofit.co.th/

 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด

เขตวังทองหลาง กทม.

02-530-9099 

Sales@gti.co.th

www.gti.co.th

บริษัท เอ็น ซี เอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เขตบึงกุ่ม กทม. 0-2508-0977 news@ncsnetwork.com

http://www.ncsnetwork.com/

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด เขตทวีวัฒนา กทม. 02-889-6662 ext. 8 info@evereng.com

http://www.evereng.com/

บริษัท พูนสิน เคเบิล จำกัด  เขตพระโขนง กทม. 02-741-4555 info@poonsincable.com

https://www.poonsincable.co.th/

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด เขตบางแค กทม. 02-802-9600  tessale@tescontrol.com

 https://tescontrol.com/ 

บริษัท โซเนพาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ/ประเวศ 02-726-7575  

https://www.facebook.com/soneparthailand/

 

บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด เขตตลิ่งชัน กทม. 0-2446-5656 info@sangchaigroup.com

https://sangchaigroup.com/

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 0-2755-2688 info@big-electric.com   

www.big-electric.com   

  อ.ในเมือง จ. ขอนแก่น      
  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา       
บริษัท มัลติ ยูทิลิตี้ จำกัด   อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   02-136-1800  

 http://multi.co.th/

 บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  02-338-4199   

 http://www.meteekul.co.th/th/

หจก. เอส.เค.อิเล็คตริคเอ็นจิเนียริ่ง (เทพารักษ์)   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  02-759-5830     
บริษัท ดี.อิเล็คทริค จำกัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-147-4775 contact@delectric.co.th

https://delectric.co.th/

บริษัท เบส โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  02-403-5415-6 admin@bestsolution.co.th http://www.bestsolution.co.th/
บริษัท ช.พานิช (ไทย) จำกัด นนทบุรี/พระราม5/ชลบุรี/ศรีราชา  02-115-9000 contact@chopanich.com

https://chopanich.com/

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-018-1111 marketing@cssthai.com, sales@cssthai.com

http://www.cssthai.com/

  สาขาตะวันออกบายพาสมอเตอร์เวย์ กม.7 ชลบุรี-ระยอง 033-672-662-3 eastern@cssthai.com  
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-115-0360-1 sales@klangfaifa.co.th

https://www.klangfaifa.com/

บริษัท ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-371345-7 contact@lightmax.co.th

https://lightmax.co.th/home

บริษัท ตั้งมีคุณ ซัพพลาย จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง 095-474-6831    
บริษัท อินคิวบิค จำกัด  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 053-129-322  

https://www.facebook.com/Inqubic/

บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 053-140-160-1  vars1997@vars.co.th 

https://www.vars.co.th/

บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  091-532-5656 , 074-256-754 megalightthailand@gmail.com

http://www.megalight-thailand.com/

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง    02-586-2222 contact@scg.co.th

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ/นนทบุรี,เชียงใหม่/ขอนแก่น,สงขลา 02-457-0888  

 

https://www.nre.co.th/

 

ไทวัสดุ      

http://www.thaiwatsadu.com/

Do Home อุบลวัสดุ   1746 DOHOME-ECM@DOHOME.CO.TH

https://www.dohome.co.th/

ฮาร์ดแวร์ เฮาส์  สำนักงานใหญ่สาขาบางนา 02-707-2222 so_bn@hardwarehouse.co.th

www.hardwarehouse.co.th

  สาขาเทพารักษ์ 02-109-1266 so_tp@hardwarehouse.co.th  
  สาขาศรีราชา 038-320-900 so_sr@hardwarehouse.co.th  
  สาขาระยอง 038-949-999 so_ry@hardwarehouse.co.th  
  สาขาบ่อวิน 033-005-489 so_bw@hardwarehouse.co.th  
  สาขาอมตะนคร 033-006-633 so_at@hardwarehouse.co.th  
  Extra นครสวรรค์ 056-313-777    
  Extra สาขาพัทยา 038-237-557-8    
  Extra สาขาอยุธยา 035-902-290-3, 092-261-0798    

ร้านอาณาจักรไฟฟ้า

สาขากำแพงเพชร   055 716 853 anajakfaifa@yahoo.com  
  สาขาแม่สอด

055 508595 , 091 152 6920

   
บริษัท เอสซี โฮมมาร์ท จำกัด  จ.ระยอง 038 029 888   https://www.wehomemart.com/

 

ท่ออ่อนร้อยสายไฟกันน้ำชนิดลอน สีดำ ARROWFLEX

ท่ออ่อนร้อยสายไฟกันน้ำชนิดลอน สีดำ ARROWFLEX

 

ท่ออ่อนร้อยสายไฟกันน้ำคุณภาพจาก แอร์โรว์ ซินดิเคท ผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized)

คุณภาพสูง หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ ใช้สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

งานระบบประกอบอาคาร สำหรับอาคารสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้า

 

 

คุณสมบัติ

 •  ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์และหุ้มด้วย PVC คุณภาพสูง
 • แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
 • ดัดโค้งง่าย ใช้งานสะดวก
 • ป้องกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี
 • ใช้งานได้กับเครื่องจักรชนิดต่างๆ
 • ใช้งานในพื้นที่แคบ พื้นที่การทำงานจำกัด

 

 

ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com