หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างในระบบ Post-tension...

อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างในระบบ Post-tension

 ARROW PARTS

 

                  เป็นชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหล่อเหนียว FCD 500 ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล  JIS Standard  โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเหล็กหล่อนั้น  แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ

1.ชิ้นงานเหล็กหล่อทางการเกษตร

2.เหล็กหล่อชิ้นงานโพสเทนชั่น

3.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางรถไฟ

4.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางอุตสาหกกรม

5.เหล็กหล่อชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงสูง

6.เหล็กหล่อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

7.เหล็กหล่อชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์

               โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนตร์  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตร  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เป็นต้น  โดยมีการทำการตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมา

 

 

 


 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย info@airduct.co.th