หน้าหลัก :เกี่ยวกับเรา » เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

    

            บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Arrowpipe และ Arrowtite ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า วงการไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ และการผลิตและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 , UL, BS Standard, IEC Standard ,มาตรฐาน มอก.770-2533 และ มอก.2133-2545

            กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ ท่อร้อยสายไฟ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Metal Sheet อื่นๆ ภายใต้ชื่อบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ท่อประเภทต่างๆ เช่น ท่อลม , ท่อระบายอากาศ ,ท่อไซโล ,ท่อลำเลียง , ท่อ Post Tension duct สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

            ท่อร้อยสายไฟ ARROW PIPE ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และภายนอก จึงสามารถป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ดาวน์โหลดไฟล์ประวัติบริษัท

2531

2 พฤษภาคม 2531

            จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ จำกัด (“JSVH”) โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีสำนักงานและโรงงานเลขที่ 3088 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตท่ออ่อนร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้า Union และท่ออ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ ภายใต้ตราสินค้า Arrowtite

2538

18 พฤษภาคม 2538

          กลุ่มผู้ถือหุ้นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด (“JSVT”) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อผลิตท่อลมท่อระบายอากาศ ท่อลำเลียง ท่อไซโล และท่อสำหรับงานก่อสร้าง (Post-tension Duct)

2539-2540

ปี 2539 – 2540

          ก่อสร้างโรงงานและย้ายสายการผลิตของบริษัทและ บริษัทย่อยไปที่โรงงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2543

ปี 2543

          เพิ่มทุนชำระแล้วอีก 6 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

2544

2 ตุลาคม 2544

          เพิ่มทุนชำระแล้วอีก 3 ล้านบาท เป็น 13 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

2545

1 สิงหาคม 2545

          ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงาน ISO 9001: 2000 (ปัจจุบันเป็น ISO 9001: 2008)

2546

5 กันยายน 2546

          เพิ่มทุนชำระแล้วอีก 37 ล้าน บาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

2548

ปี 2548

          เพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ชนิด EMT (Electrical Metallic Tubing)IMC (Intermediate Metal Conduit) และ RSC (Rigid Steel Conduit) ภายใต้ตราสินค้า Arrowpipe

2549

ปี 2549

         ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตราฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL)สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT, IMC และ RSC

 

2550

ปี 2550

          บริษัทขายสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตลวดสปริงให้แก่ บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จำกัด

 

2551

18 เมษายน 2551

           เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 40.00 ล้านบาท เป็น 90.00 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

2552

ปี 2552

          บริษัทเพิ่มสายการผลิตท่อน้ำประปา และข้อต่อต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ArrowPP-R

18 ธันวาคม 2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 1.95 ล้านบาท (19,500 หุ้น) เป็น 91.95 ล้านบาท โดยนำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทมาแลกหุ้นของ JSVT จากผู้ถือหุ้นเดิมของ JSVT เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทถือหุ้นใน JSVT ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99จดทะเบียนย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยให้ที่สำนักงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานสาขาของบริษัท

2553

1 ธันวาคม 2553

          ทำสัญญาซื้อที่ดินโรงงานจำนวน (18-0-77 ไร่) ซึ่งเป็นที่ดินใกล้กับโรงงานปัจจุบัน เพื่อขยายการผลิตและบริษัทชำระเงินค่าที่ดินและรับโอนที่ดินเรียบร้อยเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2554

22 ธันวาคม 2553

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 40.00 ล้านบาท (400,000 หุ้น) เป็น 131.95 ล้านบาท เสนอขายให้แก่บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ เพื่อสร้างโรงงานใหม่และเพิ่มกำลังการผลิต

 

2554

20 พฤษภาคม 2554

          บริษัทได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงาน BOI สำหรับกิจการผลิตท่อเหล็ก และผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปท่อเหล็กหุ้มพีวีซีและท่อประปาและข้อต่อทำจาก พลาสติก

2555

23 มีนาคม 2555

          เริ่มผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟและท่อประปา PP-R ในส่วนของโรงงาน BOI เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

18 กรกฎาคม 2555

           เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 18.05 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1 สิงหาคม 2555

           จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและกลุ่มพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อยจำนวน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

 10 ตุลาคม 2555

          ทำสัญญาซื้อขายที่ดินเปล่าจำนวน 3.5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินติดกับโรงงานปัจจุบัน เพื่อขยายการผลิตและบริษัทชำระเงินค่าที่ดินและรับโอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว

2557

1 พฤษภาคม 2557

          เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็น 102 ล้านบาท

14 พฤษภาคม 2557

          เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 203 ล้านบาท เพื่อรองรับการออก ESOP-W1

2558

•เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251,065,004 บาท
 
•ก่อสร้างโรงงานขนาด 1,400 ตร.ม. เพื่อผลิตท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 
•เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เมฆา-เอส ในธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ

2559

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 252,216,400 บาท
 
• สร้างโรงงานผลิตท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (RTRC) แห่งที่ 2 บนพื้นที่ 7 ไร่ และขยายกำลังการผลิตท่อกันน้ำร้อยสายไฟ 

2560

  • ขยายกำลังการผลิตท่อร้อยสายไฟ เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม
  • ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 140,000 หุ้น