หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ARROW PIPE CONDUIT ท่อร้อยสายไฟ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และ ภายนอก จึงสามารถป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized

1. Protective Coating ผิวชั้นนอกสุดเคลือบด้วยสารป้องกันพิเศษ

2. Zinc Coating เหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการผุกร่อน

3. Mild Steel – ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ง่ายต่อการดัด

4. Zinc Coating ชุบด้วย Hot-Dip Galvanized ภายในผนังท่อ ปกป้องสนิมจากภายใน ทำให้ร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

Electrical Metallic Tubing : EMT

 

 

คุณสมบัติท่อ …

ท่อเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT conduit) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 50 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานร้อยสายไฟสำหรับการเดินลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งการติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน วสท.

 

ขนาด(นิ้ว)

Size(Inch.)

    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
Dianeter

ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ(มม.)
Length Wlthout Coupling(mm.)  

  ความหนาท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight

ภายใน Inside Dia.     ภายนอก Outside Dai.     นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ปอนด์/ฟุต
 lbs./ft.
กก./เมตร
kgs. / m. 
นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ฟุต(ft.)  มม.(mm.)
1/2"  0.622  15.80  0.706  17.93  10  3050 0.042 1.07  0.285 0.424
3/4"  0.824  20.93  0.922  23.42  10  3050  0.049  1.25  0.435  0.647
1"  1.049  26.64  1.163  29.54  10  3050  0.057  1.45  0.640  0.952
1 1/4"  1.380  35.05  1.510  38.35  10  3050  0.065  1.65  0.950  1.414
1 1/2"  1.610  40.89  1.740  44.20  10  3050  0.065  1.65  1.100  1.637
2"  2.067  52.50  2.197  55.80  10  3050  0.065  1.65  1.400  2.083

 

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.
Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.

 

ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง Intermediate Metallic Conduit : IMC

 

 

คุณสมบัติท่อ

 ท่อเหล็ก ชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC Conduit) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียว กับท่อโลหะชนิดบาง และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ในสถานที่อันตราย ตามกำหนดใน วสท.

  

ขนาด
Size
(Inch.)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
(มม.)

ความหนาผนังท่อ
(มม.)
มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)
 ระบุ (มม.)
Nominal(mm.)
Lenght Without
Coupling(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
 Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)
1/2"  20.7 3030 1.79 25.4
 3/4"  26.1  3030  1.90  34.6
 1"  32.8  3025  2.16  49.9
 1¼"  41.6  3025  2.16  64.3
 1½"  47.8  3025  2.29  79.1
 2"  59.9  3025  2.41  105.2
 2½"  72.6  3010  3.56  186.2
3"  88.3  3010  3.56  229.0
 3½"  100.9  3005  3.56  263.0
 4"  113.4  3005  3.56  296.1

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.2 mm. (For 1/2”-1”) , ±0.3 mm. (For 1¼”-2”) , ±0.4 mm. (For 2½”-4”)
Wall Thickness : ±0.2 mm.(For 1/2”-2”) , ±0.3 mm. (For 2½”-4”)
Lenght : ±6.4 mm.

 
 

ท่อเหล็กชนิดหนา Rigid Steel Conduit : RSC

 

 

คุณสมบัติท่อ

  • ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit : RSC Conduit) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตรจนถึง 150 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized สามารถใช้งานแทนท่อโลหะชนิดบาง และ ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 346

 

ขนาด (นิ้ว)
Size
(Inch)

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter

ความหนาระบุ
(มม.)
ความยาวท้อไม่รวม
ข้อต่อ (ม.)
มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)

ภายใน (มม.)
Inside Dia. (mm.)

ภายนอก (มม.)
Outside Dia. (mm.)

Nominal Wall
Thickness (mm.)

Lenght Without
Coupling (m.)

Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)

 1/2" 16.1  21.1  2.64  3.03  35.85
 3/4"  21.2  26.7  2.72  3.03  47.63
 1"  27.0  33.4  3.20  3.02  69.40
 1¼"  35.4  42.2  3.38  3.02  91.17
 1½"  41.2  48.3  3.51  3.02  112.95
 2"  52.9  60.3  3.71  3.02  150.60
 2½"  63.2  73.0  4.90  3.01  239.05
 3"  78.5  88.9  5.21  3.01  309.63
 3½"  90.7  101.6  5.46  3.00  376.94
 4"  102.9  114.3  5.72  3.00  441.04
 5"  128.9  141.3  6.22  3.00  595.85
 6"  154.8  168.3  6.76  3.00  791.67

 
Tolerance : Outside Diameter : ±0.38 mm. (For 1/2”-2”) , ±0.64 mm. (For 2½”-4”)  
Wall Thickness : -12.5% 
Lenght : ±6.4 mm.

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดสแควร์ล็อค EFF-Squarelocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

  • มีความยืดหยุ่นสูง ทนไฟและความร้อนได้ดี
  • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีดควัน ฝุ่น
  • เหมาะสำรับอาคารทั่วไป อาคารสูง โรงงาน เครื่องจักร และงานร้อยสายไฟทั่วไป
  • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เล้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2"  12.20  12.80  15.00  15.80 50
 3/4"  18.60  19.50  21.50  22.50 50
 1"  24.60  25.60  28.00  28.80 30
 1¼"  31.50  32.30  36.60  38.00 15
 1½"  37.80  38.50  41.60  43.00 15
 2"  49.80  50.60  55.20  56.20 15
 2½"  62.50  63.50  69.40  70.80 10
 3"  75.50  76.50  82.50  83.80 10
 4" 101.50  102.20  108.00  109.10 10

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดอินเตอร์ล็อค EFF – Interlocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

  • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาเป็นพิเศษ
  • ใช้ในงานที่ปกป้องและมีความทนทานมากเป็นพิเศษ
  • ทนไฟและความร้อนได้ดี
  • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น ในอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
  • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภานใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2" 15.80  16.50 18.20  18.90  50
 3/4"  20.70  21.60  23.20  23.90  50
 1"  26.00  27.00  29.20  30.00  30
 1¼"  35.00  35.80  38.30  39.00  15
 1½  40.20  41.00  43.30  44.20  15
 2"  51.00  51.80  54.20  56.00  15
 2½"  62.80  64.20  67.50  68.6  10
 3"  77.80  79.00  82.80  84.00  10
 4"  101.2  102.80  106.00  107.60  10

 

 ต้องการไฟล์ catalog โปรดติดต่อฝ่ายขาย Sales@arrowpipe.com